Test Listesi
Test Adı
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması
4017 Entegresi ile PWM (Pulse Width Modulation) Pals Genlik Modülasyonu
555 Entegresi ile PWM
AFLP
Adenovirus antijeni (DFA)
Adli Uygulamalar
Aerobik Kapasitenin Ölçümü
Aerobik Solunum Testi
Agrega Karışım Oranlarının Tespiti
Agrega Karışım Oranlarının Tespiti (Beton Tasarımı İçin)
Agrega/Balast Analizi (Komple)
Agregaların Donma-Çözülme Dayanıklılığı
Agregaların Donma-Çözülme Dayanıklılığı
Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf) Mutasyon Analizi
Akalazyada balon dilatasyonu
Akciğerlerimizin Çalışma Verimi Ve Kapasitesi
Akma noktası tayini
Akçiğer Hacmi Ölçme
Akışkan Debisi Ölçümü
Alerjen Moleküllerinin Belirlenmesi
Alerjen Moleküllerinin Karakterizasyonu
Alerjen Moleküllerinin Saflaştırıması
Alerjen İzleme
Alerji Testi
Alkalinite Tayini
Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi
Alt Üst Abdoment Bt
Amino Asitler, Proteinler, Nükleik Asitler, Karbonhidratlar, İlaç ve Pestisit analizleri
Anaerob kültür
Anaerobic Performans
Analog Modülasyon ve Demodülasyon
Anten kazancı ölçümü
Anten ışıma diyagramlarının tespiti
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti-İnfarkt Etki Tayini
Antiaritmik Etki Tayini
Antibiyotik Duyarlılık Testi
Antropometrik Ölçümler
Apse Kültürü
Askıda Katı Madde Tayini
Asv Titrasyonu
Atmosfer Çalışmaları
Atomik Kümelerin Moleküler Dinamik Hesaplamaları
Ağ Kodlama
Ağır Metal Analizleri
Ağır Metal Arıtımı
Ağır Ortam Zenginleştirmesi
Ağır Vasıta Fren Testi
Aşınma testi
Aşınma İndeks Deneyi (AV) (Abrasion Test)
BJT ve MOSFET'in DC Özelliklerinin Çıkarılması
BOS'da CMV saptanması
BOS'da EBV saptanması
BOS'da HSV-1 saptanması
BOS'da HSV-2 saptanması
BOS'da HV-6 saptanması
BOS'da VZV saptanması
BRAF mutasyon analizleri
BRAF mutasyon analizleri
Baca Gazı Analizleri
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (Yarı otomatik sistem)
Bakteri, Maya, Küf Kolonilerinin Morfolojik İncelenmesi
Bakteri, Maya, Küf Kolonilerinin Morfolojik İncelenmesi
Bakterilerde Basit Preparat Hazırlama Ve Basit Boyama Metodu
Bakterilerde Gram Boyama Metodu
Bakterilerde Kapsül (Negatif) Boyama Metodu
Balgam Kültürü
Balgam Kültürü-Antibiyogram
Balonlu enteroskopi
Band Geçiren Filtre Uygulamaları
Basma testi
Basınç Dayanımı
Basınç Dayanımı
Baş Boyun MR
Beden Kitle Indeksi
Benzinli Motor Elektrik Sistem Kontrolü
Beton Karışım Hesabı
Beton Numunelerinin Donma-Çözülme Dayanıklılığı
Beyazküre Sayımı (Thoma Lamında)
Beyin MR
Beyin Sapı Uyarılmış Cevap Odyometrisi (ABR)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile)
Bikarbonat Tayini
Bilgisayar ağları
Bilgisayar destekli çizim
Bilgisayar programlama
Bilişsel Ağlar
Bipap Titrasyonu
Birim Ağırlık Tayini
Birim Ağırlık Tayini
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Bitki Anatomisi Ve Morfolojisi
Bitki Embriyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Bitoteknolojik Çalışmalar
Biyokimya Testleri
Biyokimyasal Deneyler
Biyolojik Aktif Bileşiklerin Sentezi
Biyolojik Bilimleri
Biyomolekül Modellemesi
Blok ve Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu
Boi
Bos’Ta Beyaz Küre Sayımı(Thoma Lamında)
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,Wright)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Boyut Analizi
Boyut Analizleri Kimyasal Analiz
Boyut Küçültme
Boğaz Kültürü
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Briketleme
Briyofitler Ile Ilgili Diğer Araştırmalar
Bronkoalveolar Lavaj Kantitatif Kültürü
Bronkoskopi
Bronş Lavajı Kantitatif kültürü
Bronşporovakasyon Testi
Brucella-Rose Bengal
Brucella-Standart Tüp Aglütinasyon Testi
Bulanıklık
Bulutlanma noktası tayini
Burun Kültürü
Böcek Antioksidan Enzim Çalışmaları
Böcek Beslenme Ve Fizyoloji Çalışmaları
Böcek Hücre Kültürü Çalışmaları
Büro Ve Mutfak Mobilyaları
C, H, N, S Analizi
C, H, N, S Analizi
CBC (Tam Kan Sayımı)
CBR Deneyi (Islak ve Ani)
CMV IgG avidite
CMV PCR
Candida PCR
Canlı Hücrelerin Morfolojilerinin Görüntülenmesi
Cerchar Aşınma İndeks Deneyi (Valantin, 1974)
Cerchar Sertlik İndeks Deneyi (Valantin,1974)
Cevher Mineralleri Örnek Tanımlamaları
Chlamydia PCR
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Cpap Titrasyonu
DC Güç Kontrol
DC Kompund Generatörün Boşta Çalışma Karakteristiği
DC Kompund Generatörün Yük Karakteristiği
DC Kompund Motorun Devir Sayısı Kontrolü
DC Şönt Generatörün Boşta Çalışma Karakteristiği
DC Şönt Generatörün Yük Karakteristiği
DC Şönt Motorun Devir Sayısı Kontrolü
DSC
Dalga modülasyonu ve demodülasyonu
Darbe Dayanımı Deneyi (Evans and Pomeroy, 1966)
Davranış Testleri
Delme Oranı İndeks Deneyi (DRI) (Drilling Rate Index)
Demonte Ya Da Monteli Mobilya
Deneysel Hastalık Modelleri
Derinlik Profil Analizi
Ders ve Bilimsel çalışmalar kapsamında; Paleontolojik ve diğer dokusal, mikro yapısal çalışmalar.
Detay Analizler
Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Analizi
Dezenfektan Maddelerin Etkisinin Ölçümü
Diac (Diyak) Davranışı
Dijital hologram kayıt işlemleri
Dinamik Bt
Dinamik Elastik Sabitler (Edyn , dyn)
Dip Çamurunda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Dip Çamurunda PAH Analizi (HPLC)
Direkt parazit incelenmesi, manüel
Diyagnostik Koroner Anjyografi Ve Diyagnostik Kateter Anjiyografi
Diyot Uygulamaları
Diş Uygulamaları
Doku Mpo Miktarı Ölçümü
Doku Ve Plazmada Gsh Tayini
Doku Ve Plazmada Mda Tayini
Doku Ve Plazmada Protein Tayini
Doku Ve Plazmada Sod Tayini
Doku takibi
Doku örnekleme
Doku-Biyopsi Kültürü
Dolaylı Çekme (Brazilian) Dayanımı (ISRM, 1977)
Dolgu/Yatak Malzemesi Analizi
Dondurulmuş kesit
Donma noktası tayini
Doğal Agrega Tane boyu ve mineralojik, sedimentalojik ve petrografik analizleri
Duyuların Değerlendirilmesi
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Düz Kas Kontraksiyonlarının İncelenmesi
Düz Kasların Kontraksiyon Miktarının Ölçümü
Dış Mekan Mobilya
E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon)
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EDAX Analizi
EGFR mutasyon analizi
EGFR mutasyon analizi
Ebus
Ebus Transbiyonşiyel İğne Biyopsisi
Ecg (Electrocardiography
Eeg
Eeg (Elektroensefalografi)
Egzos Gazı Emisyon Ölçümü
Ekg, Kalp Sesleri, Solunum Sesleri Ve Kan Basıncı Ölçümü
Eklem Sıvısı Kültürü
Elastisite Modülü Tayini
Elastisite Modülü Tayini
Elek Analizleri
Elekle Sınıflandırma (Yaş ve Kuru)
Elekromiyogram (EMG)
Elektrodermal aktivite ölçümü (EDA)
Elektroensefalografi
Elektroensefelogram (EEG)
Elektrokardiogram (EKG)
Elektrokimyasal Analizler
Elektrokokleografi (ECochG)
Elektromiyonörografi
Elektron Mikroskobik ve Işık Mikroskobik Doku Takibi
Elektronik devre simülasyonları
Element analizi
Elementer Analiz
Emg (Elektromyografi)
Endometrium Aspiratı kültürü
Endoskopi
Endoskopik US
Endoskopik biliyer dilatasyon
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
Endüstriyel Hammadde Analizi
Endüstriyel Hammadde Mineralleri Örnek Tanımlamaları
Endüstriyel Hammadde ve Mamülleri Analizi
Endüstriyel Hammaddelerde Iz Element Analizleri
Endüstriyel Sanayi Kumlarının Analizi
Endüstriyel Sanayi Kumlarının Analizi
Endüstriyel hammaddelerde iz element analizleri
Enos Gen Polimorfizmi
Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik Adenovirüs Antijeni
Eog (Electrooculography)
Eozinofil Sayımı
Eus
Eğilme Dayanımı
Eğilme Dayanımı
FEG SEM-EDX ile Numune İnceleme
FT-IR Spektrometrik analiz
Faktör Ii (Protrombin) Mutasyon Analizi
Faktör V Cambridge Mutasyon Analizi
Faktör V Leiden Mutasyon Analizi
Far Ayar İşlemi
Farklı tip antenlerle deneyler
Ffr
Filmler/Kaplamalar
Filmler/Kaplamalar
Filogenetik Uygulamalar
Filogenetik Uygulamalar
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Fiziksel adsorpsiyon (Physisorption) analizleri
Fiziksel Özellik Tayini
Fizyoterapi
Flotasyon Zenginleştirmesi
Fonksiyonel Mobilya
Fosfat Tayini
Fotometrik Çalışmalar
Fotovoltaik Hücreler Ve Boyar Maddelerin Sentezi
Fuel Oilde Kükürt Analizi
Fuel oilde kükürt analizi
Fırınlama
Gaita Kültürü
Gaita Kültürü-Antibiyogram
Gaita Mikroskopisi
Gaitada Direkt Parazit Incelemesi (Manuel)
Gaitada Helicobacter Pylori Direk Antijeni
Gaitada Rotavirüs Antijeni
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Gastroskopik polipektomi
Gelen Istek, Öneri Ve Şikayetlerin Kayıt Edilip Ilgili Birimlere Aktarılması
Gen Ekspresyonu Dizilim
Genel Botanik
Genel Zooloji
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
Gerilim Kontrollü Osilatörler ve Faz Kilitlemeli Döngüler
Gerilme (Isıtma Ve Soğutma Ile Birlikte)
Gerçek hacim ve yoğunluk ölçümleri
Gevreklik Değeri İndeks Deneyi (S20) (Swedish Brittleness Test)
Girişimsel Radyoloji-Anjio
Gonokok kültürü
Granülometrik Analiz-Elek Analizi (Kuru)
Granülometrik Analiz-Elek Analizi (Yıkamalı)
Granülometrik Analiz-Hidrometre Analizi
Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA)
Görüntüleme Eşliğinde Paratiroid Lezyonu Içinden Yıkama Ve Sitoloji Materyalinin Alınması
Görüntüleme Eşliğinde Tiroid Nodül Içi Yıkama Örneği
Görüntüleme Eşliğinde Tiroid Nodülü Veya Çevre Lezyonlardan Sitoloji Materyali Ve Yıkama Örneği
Görüntüleme Eşliğinde İnce Iğne Aspirasyon Biyopsi Işlemleri
Görüntüleme eşliğinde biopsi
Gürültü ölçüm testi
Güç Transistörünün Çalışması
GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu
GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi
Gıda Pestisit Analizleri
Gıda pestisit analizleri
HBV-DNA, kantitatif
HBsAg (Kemiluminesans veya benzeri)
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
HPV tarama ve tiplendirme analizi
HPV tarama ve tiplendirme analizi
Haemophilus kültürü
Haritalama (Analitik)
Hassas Tartım
Hassas Tartım İşlemleri
Havada PM 10 ve PM 2,5 Örnekleme (Tek nokta)
Hayvan Davranış Çalışmaları
Hayvan Embriyolojisi
Hayvan Fizyolojisi
Hayvan Histolojisi
HbeAg (Kemiluminesans veya benzeri)
Helicobacter PCR
Helicobacter pylori kültürü
Helyum Difüzyonlu Solunum Testi
Hematoksilen - eozin boyama
Hemoglobin Ve Hematokrit Tayini
Hemoglobin ve Hematokrit tayini
Hemoroidde lastik band ligasyonu
Hepatit G PCR
Her türlü kayaç yapıcı mineral felsik ve bir kısım opak mineral mineralojik tayin ve analizleri
Her türlü kayaç Optik yöntem ile Petrografik tanımlama ve adlaması
Her-2/neu gen amplifikasyonu
Her-2/neu gen amplifikasyonu
Herpes PCR
Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi Ve Metal Kompleksleri
Heyelan ve Kayma Etüdleri
Hidrasyon/Dehidrasyon
Hidrografik Çalışmalar
Hidrosiklonda Sınıflandırma
Histokimyasal Testler
Histokimyasal Testler
Human papilloma virus (HPV)
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
IC Metodu ile Anyon Analizi (Eulat Analizi)
ICP-MS ile Ağır Metal Analizi (Eulat Analizi)
Islanma Davranışı/Kontak Açısı Analizi
Isıl işlem testleri
Iç Mekan Mobilya
Jeokimyasal Analizler
Jeolojik Harita Alımları
Jeolojik Kesitler, Mineraller
Jeolojik Kesitler, Mineraller
Jig’ De Zenginleştirme (İri Ve İnce Boyutta)
KRAS mutasyon analizleri
KRAS mutasyon analizleri
Kaba Analizler
Kaba Analizler (Proximate Analysis)
Kalp Pili (Icd Vb.)
Kalıntı Klor Tayini
Kan Basıncı Ölçme
Kan Grubu Tayini, Eritrosit Ve Lökosit Sayımı
Kan Laktat Konsatrasyonu
Kan kültürü (Aerob-anaerob) otomatik sistem
Kanal Açı ve Konum Kestirim Yöntemleri
Kanal Kodlama
Kanal Kodlama ve Modülasyon
Kanda Element Analizleri
Kanda Parazit Arama
Kanda element analizleri
Kapsül endoskopi
Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama)
Karbon-Elmas
Karbondioksit Ölçümü
Karot Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini
Kas Kuvveti Ölçümü
Katalaz testi
Katalitik Tepkime Analizleri
Katalizör Kompleksleri Geliştirilmesi
Kateter Kültürü
Katı Atıkların ve Çamurların Mikrodalga Yakma İşlemi (Eulat Analizi)
Katı Madde Tayini
Katı malzeme BET yüzey alanı analizi
Katı malzeme gözenek boyut analizi
Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri
Kayaç Dayanım Katsayısı (Tandanant and Unger, 1982)
Kayaç Yapıcı Mineral Örnek Tanımlamaları
Kayaçlarda Mikro-tektonik özelliklerin belirlenmesi.
Kemik Sintigrafisi
Kemik Sintigrafisi 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi
Kendiliğinden Yanma Testi
Kesit Alma
Kesit alma
Kesme Kutusu Deneyi-Konsolidasyonlu (Drenajlı)
Kesme Kutusu Deneyi-Konsolidasyonlu (Hızlı)
Kesme Kutusu Deneyi-Konsolidasyonsuz (Hızlı)
Kimyasal Analiz
Kimyasal Analiz
Kimyasal Analiz
Kimyasal Analiz (İnorganik)
Kimyasal Modifikasyon
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kimyasal Sentez
Kimyasal adsorpsiyon (Chemisorption) analizleri
Kinematik viskozite analizi
Kistik Fibrozis Mutasyon Analizi
Kjeldahl Azot Tayini
Klorür Tayini
Kodlayıcı (Encoder), Kod Çözücü (Decoder) Uygulamaları
Koi
Koklaşma Analizleri
Koklaşma Analizleri Antrasit/Grafit Analizi
Koklaştırma
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
Kolonoskopi
Kolonoskopi, total
Kolonoskopi, total + biyopsi
Kolonoskopik polipektomi
Konjonktina Kültürü
Konsolidasyon Deneyi Standart Yükleme ve Boşaltma (10 kademe)
Korneal Kazıntı Kültürü
Kristalizasyon/Faz Transformasyonu Analizleri
Kromatografik Gaz Analizleri
Kuantum Mekaniksel Moleküler Modelleme
Kuldosentez Sıvısı Kültürü
Kum Kutusu Deneyi
Kömür Gaz İiçeriği Tesbiti
Kömür Kalite Analizi (Resmi yakıt uygunluk ve satış belgesi için)
Kömür Komple Analizi
Kömür Kısa Analizi (Nem, kül, uçucu madde, sabit karbon, kalori, S)
Kömür Petrografik Bileşimi
Kömür Çevre Kayaçlarının Analizi
Kömürde Yansıtma Ölçümü (Rank Belirlemesi)
Kömürleşme Analizi (Komple)
Kükürt Analizi
Kükürt Analizi (Yanabilir Kükürt)
Kükürt analizi
Kül Analizleri
Kül Ergime
Kül Ergime
Kül Tayini
Kül analizi
Kül analizi
Kültür Muhafazası
Küresel Konumlama Sistemleri Çalışmaları
Kırılma indisi tespiti
Kırıntılı ve Kaya Zeminlerin Sondajlı ve Sondajsız Zemin Etüdleri
Kıvam Tayini
Kıvam Tayini
Kızdırma Kaybı
Kızdırma Kaybı
LIDAR UYGULAMALARI
Ladder programlama dili kullanılarak örnek uygulamaların yapılması
Legionella PCR
Legionella antijeni (İdrar)
Leishmania (Kan yayması)
Likit ve Plastik Limit Tayini
Lojik Kapılar ve İkili Devrelerin Deneyleri
Lomber Mr
Lökosit alt grup saflaştırma
MIMO Kanallar
MLPA
MOSFET Transistör İle Çalışma
MOSFET Transitörde Hata Çalışması
Main ve subroutine 'leri kullanarak program yazım yerlerinin planlanması
Malzeme Bilimi
Malzemelerin optik, elektronik ve manyetik karakterizasyonun belirlenmesi
Mantar kültürü
Manyetik Ayırma Deneyi
Mekanik litotiripsi
Meme Mr (T4)
Meme Ultrasonografi
Memeli Hücrelerinin Kültüre Alınması, Çoğaltılması Ve Karakterizasyonu
Metal Kompleks Sentezi
Metal Komplekslerinin DNA Ile Etkileşimleri
Metal Zehirlenmeleri
Metal ve Alaşım Analizleri
Metal zehirlenmeleri
Mezunlara Yönelik Anket Çalışması
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem), her biri
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları Ve Aşamaları
Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları ve Aşamaları
Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları ve Aşamaları
Mikroorganizma Sayım Metotları: Gıdalarda Kültürel Sayım-Dökme Yöntemi
Mikroorganizma Sayım Metotları: Gıdalarda Kültürel Sayım-Yayma Yöntemi
Mikroorganizma Sayım Metotları: Kültürel Sayım-Dökme Yöntemi
Mikroorganizma Sayım Metotları: Kültürel Sayım-Yayma Yöntemi
Mikrosertlik testi
Mil - Motor Devir Ölçümü
Mineral parlatma ve ince kesit hazırlama
Mineral, Kayaç Örnek Tanımlamaları
Mineral, Kayaç ve Cevher Mineralleri Kalitatif ve Kantitatif Maden Analizleri
Mineralli Ve Termal Su Analizleri
Mineralli ve termal su analizleri
Mineralojik-Petrografik Analizler
Mineralojik-Petrografik Analizler
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
Mitral Balon
Modifiye Proktor Deneyi
Moduler Mobilya
Monomerlerin Elektrokimyasal Polimer Sentezi
Motor Hız Kontrol
Motor Karakteristik Eğrilerinin Belirlenmesi
Motor Silindir Basınç Ölçümü
Mps
Mthfr A1298C Mutasyon Analizi
Mthfr C677T Mutasyon Analizi
Mycoplasma PCR
Mühendislik Jeolojisi Analizleri
Mühendislik Jeolojisine Yönelik Analizleri
NRAS mutasyon analizleri
NRAS mutasyon analizleri
Nabız Ölçme Testi
Nanoteknoloji
Nasobiliyer drenaj
Nazo pankreatik drenaj
Nazofarenks Kültürü
Nefes Alma Verme Periyodu
Nitrat Tayini
Nokta Yükü Dayanımı İndeksi (ISRM, 1985)
Numune Hazırlama
Numune Hazırlama
Numune Karıştırma Işlemleri
Numune Kurutma
Nümerik analiz uygulamaları
Nüve malzemelerin performansının optik yöntemlerle tespiti
OFDM
OP.Amp ile Otomatik Kontrollü Lamba
Odyometrik testler
Oksidasyon/Korozyon
Oksijen Ölçümü
Omirilik Refleks Testi
Omurgalı, Omurgasız, Mikrobiyoloji, Biyokimya Ve Bitki Sistematiği
Organik Fotokromik Madde Sentezi
Organik ve İnorganik Olgunlaşma Analizi
Ormancılık Çalışmaları
Osilatör Deneyleri
Otoakustik Emisyon Testleri
Otopsi Materyallerinin İncelenmesi
PIC’ ler ile amatör veya profesyonel düzeyde uygulamalar
PNPN Diyot Karaakteristikleri
PNPN Diyotlu Osilatör
PUT (Programable Uni Junction Transistör) Karakteristkleri
PUT Osilatör
Pai-1 4G/5G Polimorfizm Analizi
Parafine gömme
Paralel ve Seri Bağlı Devre Uygulamaları
Parlama noktası analizi
Parlama noktası tayini
Partikül Maddede Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Partikül Maddede PAH Analizi (HPLC)
Parvovirus PCR
Parçacıklar, Porlu Yapılar, Fiberler
Parçalanma Direnci Tayini (Los Angeles)
Parçalanma Direnci Tayini (Los Angeles)
Patolojik Uygulamalar
Periferik Kandan Kromozom Analizi
Periferik Yayma
Periferik Yayma Ve Sedimentasyon
Periton Sıvı Kültürü
Perkütan Koroner Girişim
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
Perkütan transhepatik kolanjiografi
Perkütan tümör ablasyon tedavisi
Permeabilite Tayini (Düşen Seviyeli)
Permeabilite Tayini (Konsolidasyon Deneyi ile)
Permeabilite Tayini (Sabit Seviyeli)
Petrografik Analiz
Petrol Hidrokarbonları Analizleri
Ph
Ph Tayini (Eulat Analizi)
Photon correlation tekniği ile malzemelerin büyüklüğünün ölçülmesi
Piknometre Deneyi
Plaka Yükleme Deneyi
Plasmodium Aranması
Plazmada biyokimyasal ölçümler (MDA, MPO, GsH vb )
Plevral Sıvı Kültürü
Polen Alerjenleri
Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi
Polimer molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı analizleri
Potansiyostat Içinde Mevcut Olan Devre Ile De Maddelerin Dönüşümlü Voltamogramları
Preparat kapama
Priz Süresi Tayini
Priz Süresi Tayini
Psg Testi
Raman spektrometre testleri
Rank Ölçümü
Refleks
Rektoskopi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
Renk Ölçümü
Retikülosit Sayımı
Rot – Eksantrik Ayar İşlemi
Rutin Boyama
Röntgen
Rüzgar Tünelinde Akış Hızına bağlı Modelleme
SAR-INSAR Çalışmaları
SCR li Kontrol
SCR (Silicon Controlled Redresor) Karakteristikleri
SCS (Silicon Controlled Switch)
SCS Osilatör
SEM Analizi
SNP Analizleri
STR Analizleri
STR Analizleri
SUS (Silicon Unilateral Switch)Karakteristikleri
SUS Osilatör
Sabit Ya Da Hareketli Mobilya
Saf Su Üretimi
Safra Sıvısı Kültürü
Sanat Ve Müzeler
Santrifüjleme
Sarsıntılı Masa’da Zenginleştirme (Pilot Ölçekte)
Sayısal işaret işleme uygulamaları
Schmidt Deneyi ile Yüzey Sertliği Tayini
Schmidt Deneyi ile Yüzey Sertliği Tayini
Schmidt Çekici Sertliği (ISRM, 1977) (L VEYA N TİPİ)
Schımazek Aşınma İndeksi (Schimazek and Knatz, 1970)
Sedimentasyon
Sekreterlere Yönelik Anket Çalışması
Seloteyp Yöntemi ile Parazit Aranması
Seramikler, Kompozitler, Plastikler
Seramikler, Kompozitler, Plastikler
Seri Paralel Pompalarda Basınç ve Basma Yüksekliği Ölçümü
Seri ve Paralel Bağlı RL ve RC Devre Uygulamaları
Seri ve Paralel Bağlı RLC Devre Uygulamaları
Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımı (Silindir-Küp)
Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımı (Silindir-Küp)
Sertlik Tayini
Serumda Element Analizleri
Serumda element analizleri
Servikal Mr
Servikal veya vajinal sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Shore Sertlik İndeksi (ISRM, 1977)
Silah Atışı Kalıntıları
Silah atışı kalıntıları
Sinyaller ve sistemler için uygulamalar
Sistem üzerinde değişik I/O kombinasyonları ile temel ve ileri düzeyde DSP uygulamaları
Sitoloji
Soba Yanma Verimi
Sodyum-Potasyum Analizi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyonları Ile Reversibite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Spiral’de Zenginleştirme (Pilot Ölçekte)
Spirometrik Ölçümler
Sporcuların Fiziksel Performans Kapasitesi
Sry Gen Varlığı
Standart Proktor Deneyi
Stetoskop Ile Kalp Sesi Dinleme
Streptokok grup tayini
Su Ve Deniz Suyu Analizleri
Su muhtevası analizi
Su ve deniz suyu analizleri
Suda Dağılma Dayanımı İndeksi (ISRM, 1977)
Suda Kalıntı Ve Kirlilik Tayini
Suda kalıntı ve kirlilik tayini
Sularda Anyon Analizi (IC Metodu ile)
Sularda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Sularda Katyon Analizi (IC Metodu ile)
Sularda PAH Analizi (HPLC)
Sülfat Tayini
Süperpozisyon Teoremi Uygulaması
Sıcak Kuru Hava Ile Inkübasyon
Sıcaklık
Sıevers Minyatür Delme Deneyi (SJ) (Siever’s Miniature Drill Test)
Sıvı Tüplerinin Santrifüj Edilmesi
Sıvı bazlı sitoloji
Sıvı bazlı sitoloji
Sıçan üretimi
TG / DTA
Tabi Birim Hacim Ağırlığı Tayini
Tabii Su muhtevası Tayini
Talosiyanin Bileşikleri Ve Konjuge Hibrit Malzemelerin Hazırlanması
Tam Idrar Tetkiki
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Granülometri)
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Granülometri)
Tartım
Taze Betonda Kıvam Deneyi (Slump)
Taşıyıcılı Sayısal Modülasyon ve Demodülasyon
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (ISRM, 1978)
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Tek Eksenli Deformabilite Deneyi
Tek Fazlı Transformatörün Açık Devre Testi
Tek Fazlı Transformatörün Kısa Devre Testi
Tek Fazlı Transformatörün Polarite ve Dönüşüm Oranı Deneyi
Tek Fazlı Transformatörün Yük Karakteristiği Testi
Temel Bant Darbe Modülasyonları
Tepki Süresini Ölçme
Termal Analiz (TGA VE DTG)
Thevenin ve Norton Teoremleri Uygulamaları
Tiroid Organının Ultrasonografik Görüntülenmesi Ve Patolojilerinin Tanımlanması
Toplam Katı Madde Tayini
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı
Toplam tortu analizi
Toplam Çözünmüş Katı Madde (Eulat Analizi)
Toprakta Ağır Metal Analizleri
Toprakta PAH Analizi (HPLC)
Toprakta ağır metal analizleri
Toraks Bt
Total-Bölgesel Su
Toxoplazma IgG Avidite
Transistörlü Yükseltgeçlerin AC ve DC Analizleri
Triac (Triyak) Devresi Çalışması
Triac ile Pratik Çalışma
Tricrom boyama
Tristör İle Çalışma
Tristörde Hata Çalışması
Tristörde Tetikleme
Triyak (Triac) ile Otomatik Kontrollü Lamba
Triyak (Triac) ile AC Güç Kontrol
Turn-off Zamanlayıcı
Turn-on Zamanlayıcı
Tüm Vücut Kanser Taraması
Tünel ve Galeri Çevre Kayaçlarının Yerinde Analizi
Tıpta Yenidoğan Taraması
Tıpta yenidoğan taraması
UJT (Uni Junction Transistor)
UJT Devresi
UV-VIS Spektrofotometre Testleri
UV/Visible Absorbans
Ultrases Deneyi
Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez
Uyarılmış Testler
Uzaklık ile anten ışınımı
Uzaktan Algılama İle Konumsal Çalışmalar
Uç Aşınma İndeks Deneyi (BWI) (Bit Wear Index)
Uçucu Madde Tayini
Uçucu Ve Uçucu Olmayan Karbon Analizi
VDRL-RPR
Vagen cerviks Kültürü
Varis bant ligasyonu, özofagus
Veri Kayıt İşlemleri
Vertebral Mr
Veterinerlik Ilaç Kalıntı Analizleri
Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri
Viskozite
Vücut Kompozisyonunuzun Belirlenmesi
Vücut Pletismografisi (Bady Box)
Vücut Sıvılarında Iz Metaller
Vücut Yağ Yüzdesinin Belirlenmesi
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Vücut sıvılarında iz metaller
Warfarin Cyp2C9 Gen Polimorfizm Analizi
Warfarin Vkorc1 Gen Polimorfizm Analizi
Western Blot
Western Blot
Western Blot Tekniği Ile Protein Tayini
XRD
XRF
Y Kromozom Mikrodelesyon Analizi
Yalıtım (İzolasyon) Devresi İle Çalışma
Yanma Ürünlerinin Kromatografik Analizleri
Yara Kopma Kuvveti Ölçümü
Yarıiletkenler
Yağ Oranları, Yağsız Vücut Kitlesi
Yağ-Gres Tayini
Yer Bilimi Ve Gemoloji Uygulamaları
Yoğunluk
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi
Yoğunluk analizi
Yumuşak Malzeme Analizleri
Yüksek Düzey Özofagus Manometre
Yüksek Hızda Veri İletim Teknikleri
Yüksek Sıcaklık Analizi (25 - 1300 C)
Yüzdürme ve Batırma Deneyi
Yüzey Nemi Oranı Tayini
Yüzey Nemi Oranı Tayini
Yüzeyel Ultrasonografi, Alt-Üst Abdomen Ultrasonografi
Zararlı Olabilecek Buharların Uzaklaştırılması
Zemin ve Dolgu Malzemesi Analizleri
Zemin İyileştirme Çalışmaları Projesi
Zeta Potansiyeli
programlama elemanlarını kullanarak örnek uygulamaların yapılması
Çeker Ocak
Çeker Ocak
Çekme testi
Çevre Uygulamaları
Çeşitli endüstriyel hammaddelere ait mineralojik analizler
Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi
Çimlendirme
Çok Taşıyıcılı Sistemler
Çökebilen Katı Madde Tayini
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Çözünmüş Oksijen
Ölçü (Enstrümantasyon) Yükseltgeci Uygulamaları
Örnekleme, Nicemleme ve Kodlama
Özel Patolojik Tetkikler
Özgül Ağırlık Tayini
Özgül Ağırlık ve Su Emme Tayini
Özgül Ağırlık ve Su Emme Tayini
Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi
Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı)
Öğütülebilirlik
Üç Eksenli Basınç Dayanımı (ISRM, 1983)
Üç Eksenli Basınç Deneyi-Konsolidasyonlu Drenajlı CD
Üç Eksenli Basınç Deneyi-Konsolidasyonlu Drenajsız CU
Üç Eksenli Basınç Deneyi-Konsolidasyonsuz Drenajsız UU
Üç Fazlı Sincap Kafesli Motorun Bağlantı ve Devir Yönü Kontrolü
Üç Fazlı Sincap Kafesli Motorun Boşta Çalışma Karakteristiği
Üç Fazlı Sincap Kafesli Motorun Güç Faktörü Düzeltme Deneyi
Üç Fazlı Sincap Kafesli Motorun Kilitli Rotor Testi
Üç Fazlı Sincap Kafesli Motorun Yıldız-Üçgen Yol Verme Deneyi
Üç Fazlı Transformatörün Bağlantıları
Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratörün Boşta Çalışma Doyma Karakteristiği
Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratörün Endüvi Direnci Ölçümü
Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratörün Kısa Devre Karakteristiği
Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratörün Yük Karakteristiği
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
İdrar Kültürü-Antibiyogram
İki Katlı Amplifikatör Devre Uygulamaları
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
İlaç
İlaç Metabolitleri Analizi
İlaç Metabolitleri Analizi
İlaç metabolitleri analizi
İletkenlik
İmmitansmetrik (timpanometri) testler
İmmünflöresan Testler
İmmünflöresan Testler
İmmünohistokimya
İmmünohistokimyasal Testler
İmmünohistokimyasal Testler
İmprint
İmprint
İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile)
İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile)
İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile)
İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile)
İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi
İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi
İncelik Tayini
İncelik Tayini
İndeks Deneyleri
İndikatör ve Patojen Mikroorganizma Analizleri
İnsanda Kas Kontraksiyonlarının Incelenmesi Ve Emg
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına
İz Element Analizleri
İçeceklerde ve gıdalarda iz element analizi
İçme suları, yağmur suları ve atık sularda Anyon Katyon Analizi
İçme suları, yağmur suları veya atık sularda anyon katyon analizi
İğne Biyopsi
İşbirlikli İletişim
İşlemsel Kuvvetlendirici Uygulamaları
Şev Stabilitesi, Kayma ve Devrilme Tahkikleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin